Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Việt Nam SIV
VIETNAM SUPPORTING INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
Số 16 Đường 11 Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ Vsip Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam


Bấm vào đây để tham gia nhóm zalo tuyển dụng, tìm việc tại khu vực này

Mail : hr@sivvn.com